GUITARRA NIVELL 1

01 CONCEPTES BÀSICS LES PARTS DE LA GUITARRA

02

03

04

05

06 AFINADOR

07

08

PROPERAMENT