ACORDS BÀSICS MAJORS

ACORD DE DO

ACORD DE SOL

ACORD DE RE

ACORD DE LA

ACORD DE MI

ACORD DE SI

ACORD DE FA